Regionální rozvoj a územní plánování

 

V této sekci naleznete odkazy na mapové aplikace týkající se územího plánování. Další informace a dokumenty naleznete v samostatné sekci Územní plánování.

 

 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území Jihočeského kraje se realizují na základě § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Jsou základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a mají za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje.

 

Regionální rozvoj a územní plánování (Mapy)