Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

V případě vytvoření registrace do systému Geoportál Jihočeského kraje dochází ke zpracování osobních údajů registrovaných fyzických osob Jihočeským krajem jako správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 

Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů údajů, žádajících o registraci, zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, telefon, email, adresa, v elektronické podobě, po dobu registrace v systému Geoportál a nejsou dále zveřejňovány.