Dotační programy (Územní plánování)

 

Dotační programy

 

V roce 2021 je možné žádat o podporu z dotačního programu "Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje" v termínu od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021. Bližší informace je možné nalézt na adrese: https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#863

Krajský úřad Jihočeského kraje stanovil  "Pravidla pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyvolané aktualizací ZÚR", jimiž by se měla řídit úhrada nákladů na pořízení změny územního plánu, pokud její pořízení vyplývá ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, respektive z jejích aktualizací.

 

Pravidla pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyvolané aktualizací ZÚR