Seznam oprávněných investorů (Územní plánování)

 

Seznam oprávněných investorů

 

V souladu s § 23a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění novely č. 225/2017 Sb., zveřejňuje Krajský úřad Jihočeského kraje za své správní území seznam oprávněných investorů.

Oprávněným investorem je vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a jako takový je oprávněn požadovat, aby byl o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vyrozuměn jednotlivě. 

SEZNAM OPRÁVNĚNÝCH INVESTORŮ