O portálu

 

O geoportálu Jihočeského kraje

 

Geoportál Jihočeského kraje byl původně realizován v rámci projektu ""Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji"" a v průběhu let 2014 - 2021 prošel technologickými upgrady.

Geoportál slouží pro přístup laické i odborné veřejnosti k datům územně analytických podkladů (ÚAP), územního plánování a všem dalším prostorovým datům Jihočeského kraje. Pro sehrávání dat ÚAP je využívána ETL linka spolu s integrovanými aplikacemi pracovníků ÚAP na jednotlivých úřadech územního plánování (ÚÚP) a kraje. Informace o územně plánovacích dokumentacích a územních studiích jsou poskytovány prostřednictvím mapové a evidenční aplikace, kdy jejich zpracování probíhá průběžně v závislosti na jejich předání krajskému úřadu.

Součástí Geoportálu je výdejní modul, kde si registrovaní uživatelé mohou požádat o výdej prostorových dat, která jsou vázána na licenční podmínky a podléhají schvalování pracovníky ÚÚP nebo pracovníky kraje. Data jsou vydávána primárně do formátů GIS a doplňkově do formátů CAD.

Mapové aplikace využívají centrálního datového skladu Jihočeského kraje a jsou publikovány v technologiích webových map ESRI. Všechny mapové aplikace jsou dostupné jak z webových prohlížečů desktopových počítačů, tak i mobilních zařízení. Zároveň jsou data některých aplikací dostupná pomocí OGC služeb jako WMS či WFS.

Kontakt na správce webu:

Vaše případné náměty, upozornění, postřehy či informace k přístupnosti stránek Geoportálu Jihočeského kraje využijte formulář, který je k dispozici v patičce každé stránky, nebo nás kontaktujte na adrese geoportal-admins@kraj-jihocesky.cz."