Přehled územně plánovací činnosti

 

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního plánování, zpracovává každoročně publikaci Přehled územně plánovací činnosti Krajského úřadu, významných projektů a stavu územně plánovacích dokumentací obcí. Cílem této publikace je přinést každý rok aktuální informace o stavu územně plánovací činnosti v Jihočeském kraji, jejím vývoji a porovnání v jednotlivých letech a zároveň informovat o aktuálním stavu projektů významných pro Jihočeský kraj.

 

Přehled územně plánovací činnosti (Územní plánování)