Informace o technické infrastruktuře

 

Dle § 166 odst. 2 stavebního zákona je pořizovatel ÚAP povinen zveřejnit nejen ÚAP a jejich aktualizace, ale také informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území poskytnutého dle § 27 stavebního zákona. Seznam dotčených jevů je zveřejněn níže. Kliknutím na název vybraného jevu získáte bližší informace o daném jevu a o poskytovatelích dat za území Jihočeského kraje. Grafická část dat je zpřístupněna v mapové aplikaci.

 

Informace o technické infrastruktuře (Územní plánování)