Informace o technické infrastruktuře

 

Dle § 166 odst. 2 stavebního zákona je pořizovatel ÚAP povinen zveřejnit nejen ÚAP a jejich aktualizace, ale také informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území poskytnutého dle § 27 stavebního zákona. Seznam dotčených jevů je zveřejněn níže. Kliknutím na název vybraného jevu získáte bližší informace o daném jevu a o poskytovatelích dat za území Jihočeského kraje. Grafická část dat je zpřístupněna v mapové aplikaci.

jev 67 - Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma
jev 68 - Vodovodní síť včetně ochranného pásma
jev 69 - Objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma
jev 70 - Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma
jev 71 - Výrobna elektřiny včetně ochranného pásma
jev 72 - Elektrická stanice včetně ochranného pásma
jev 73 - Vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma
jev 74 - Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma
jev 75 - Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma
jev 76 - Technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma
jev 77 - Ropovod včetně ochranného pásma - jev se na území Jihočeského kraje nevyskytuje
jev 78 - Produktovod včetně ochranného pásma
jev 79 - Technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma
jev 80 - Teplovod včetně ochranného pásma
jev 81 - Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
jev 82 - Komunikační vedení včetně ochranného pásma
jev 83 - Jaderné zařízení
jev 84 - Objekty skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami
jev 85 - Skládka včetně ochranného pásma
jev 86 - Spalovna včetně ochranného pásma
jev 87 - Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma

 

Informace o technické infrastruktuře (Územní plánování)