Územní studie Jižní obchvat Dolního Bukovska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentace je zpracována na základě objednávky Jihočeského kraje (JČK). Potřebnost stavby je dána potřebou zajištění kapacity, bezpečnosti a přiměřeného komfortu dopravy na silnici II/147 v souvislosti se Souborem staveb 04. Tyto požadavky vyplývají z požadavků dokumentace EIA na dostavbu jaderné elektrárny Temelín (ETE). Stávající trasa silnice II/147 prochází průtahem městysem Dolní Bukovsko a z hlediska směrových a šířkových poměrů je jako taková nevhodná pro návoz materiálu pro dostavbu ETE. V neposlední řadě se jedná také o problematiku hluku a emisí z provozu nákladních vozidel.

Vyhledávací studie je zpracována zejména z následujících důvodů:

  • Historický vývoj hledání polohy obchvatu městyse
  • Naplnění podmínek EIA pro dostavbu ETE
  • Požadavky občanů městyse Dolní Bukovsko, odpor k severní variantě, které je zahrnuta v ZUR (JČK) preference jižní oddálené varianty a odpor občanů k jižní variantě v poloze dle ÚPD
  • Probíhající příprava 7. aktualizace ZUR JČK
  • Probíhající příprava a projednání nového územního plánu městyse Dolní Bukovsko

Územní studie je zapsána v centrální evidenci územně plánovací činnosti krajů vedené Ústavem územního rozvoje.

 

Územní studie Jižní obchvat Dolního Bukovska (Územní studie)