Územní studie obchvatu města Trhové Sviny

 

Územní studie prověření úpravy a dořešení koridoru obchvatu města Trhové Sviny

ÚS obchvatu Trhové Sviny

Důvodem pro pořízení územní studii „prověření úpravy a dořešení koridoru obchvatu města Trhové Sviny“ byla reakce na uplatněnou námitku města Trhové Sviny k první aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

Tato územní studie prověřila a navrhla následující úpravy koridoru obchvatu města Trhové Sviny:

  • vymezení obchvatu sídla Otěvěk a jeho napojení na stávající koridor obchvatu Trhových Svinů,
  • vymezení trasy obchvatu severně od hřbitova, mimo zastavěné území města Trhové Sviny,
  • vyřešení křížení obchvatu se stávající silnicí II/157 při zohlednění zastavitelných ploch vymezených platným územním plánem Trhové Sviny.

 

Územní studie obchvatu města Trhové Sviny (Územní studie)