Územní studie silnice II/156

 

Studie silnice II/156 v úseku Nové Hrady – hraniční přechod Vyšné/Höhenberg

ÚS Třeboňsko - Novohradsko

Důvodem pořízení bylo prověření možných variant řešení silnice II/156 v úseku Nové Hrady - hranice České republiky Vyšné - Höhenberg - propojení Jihočeského kraje s Sankt Pölten. Územní studie je zapsána v centrální evidenci územně plánovací činnosti krajů vedené Ústavem územního rozvoje (www.uur.cz).

 

Územní studie silnice II/156 (Územní studie)