Územní studie Hůry - Vědecko-technický park

 

ÚS Třeboňsko - Novohradsko

Cílem pořízení územní studie je prověření možného řešení spočívající ve využití řešeného území dle konkrétních záměrů a požadavků investorů a postupných nároků na řešení dopravy a kapacity sítí technické infrastruktury. Součástí řešení je návrh regulačních prvků plošného a prostorového uspořádání a architektonického řešení. Územní studie je zapsána v centrální evidenci územně plánovací činnosti krajů vedené Ústavem územního rozvoje (www.uur.cz).

 

Územní studie Hůry - Vědecko-technický park (Územní studie)