Územní studie silnice I/34 u obce Lásenice

 

ÚS Třeboňsko - Novohradsko

Cílem pořízení územní studie bylo vyhledání optimálního řešení vedení komunikace I/34 v prostoru obce Lásenice. Územní studie je zapsána v centrální evidenci územně plánovací činnosti krajů vedené Ústavem územního rozvoje (www.uur.cz).

 

Územní studie silnice I/34 u obce Lásenice (Územní studie)