26. 07. 2023

Aktualizace dat v mapových aplikacích

Data katastru nemovitostí (DKM, KMD, KM-D) byla v mapových aplikacích a výdejním modulu aktualizována k 1.7.2023.