13. 12. 2022

Znečištěné ovzduší

Mapová aplikace Znečištění ovzduší byla aktualizována o pětileté průměry z let 2017-2021.