03. 11. 2023

Aktualizace dat v mapových aplikacích

Data katastru nemovitostí (DKM, KMD, KM-D, ÚKM) byla v mapových aplikacích a výdejním modulu aktualizována k 1.10.2023.