10. 11. 2021

Znečištěné ovzduší

Mapová aplikace Znečištění ovzduší byla aktualizována o pětileté průměry z let 2016-2020.