15. 07. 2022

Nová Ortofoto 2021

V mapových aplikacích s využitím Ortofotomapy, jako podkladové mapy, byla Ortofoto Jihočeského kraje aktualizována za novou (z leteckého snímkování v roce 2021 © ČÚZK).