20. 12. 2023

Znečištěné ovzduší

Mapová aplikace Znečištění ovzduší byla aktualizována o pětileté průměry z let 2018-2022.