21. 09. 2021

Územní studie krajiny Jihočeského kraje

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu KÚ JčK schválil k datu 1.9.2021 možnost využití ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE.