Zastávky veřejné dopravy (Doprava a silniční hospodářství)

 

Zastávky veřejné dopravy

 

Data zastávek veřejné dopravy Jihočeského kraje jsou prezentovány body jednotlivých označníků zastávek v souřadnicovém systému S-JTSK (EPSG:5514). Prvotní zaměření pomocí GPS proběhlo v roce 2008. Na přelomu let 2016 a 2017 proběhla kontrola, čištění a aktualizace nových, zrušených, přesunutých či přejmenovaných zastávek. Během roku 2022 proběhla kontrola zastávek ze strany SÚS JK na silnicích 2. a 3. třídy a ze strany JČK na silnicích 1. třídy.

Data je možné prohlížet v mapové aplikaci či je využít v jiných GIS systémech. Data jsou k dispozici ke stažení pod licencí CC0 (Public Domain), tj. ve formě Open Data. Kromě informace o poloze, je možné v atributech dohledat název, číslo dle CIS (v případě autobusových zastávek) či ID vlakové zastávky, poznámku či číslo nástupiště a zda je zastávka obsluhována či nikoliv.

Zároveň je možné data využít pomocí OGC služeb:

WMS verze 1.3.0: https://gis.kraj-jihocesky.gov.cz/gis/services/zastavky/MapServer/WMSServer?

Ke stažení ve formátu ESRI Shapefile (.shp) v S-JTSK

Ke stažení ve formátu Google KML (.kml) ve WGS-84

Ke stažení ve formátu Google KML (.kml) v S-JTSK

Ke stažení ve formátu GeoPackage (.gpkg) v S-JTSK

Aktualizováno k 12.12.2023.

Pokud by se v datech vyskytla chyba, neváhejte nás kontaktovat na: geoportal-admins@kraj-jihocesky.cz