Zpracování a aktualizace ÚKM (Účelová katastrální mapa)

 

Zpracování a aktualizace ÚKM

 

Data ÚKM byla primárně pořízena digitalizací z rastrů v roce 2012. Práce probíhaly od ledna do září 2012, zhotovitelem dat byla firma GEFOS a.s. Smlouva o dílo byla se zpracovatelem uzavřena 22. 12. 2011. Hotová účelová katastrální mapa byla převzata Jihočeským krajem v září 2012.

17.5.2013 byla ÚKM aktualizována na stav k 1. čtvrtletí 2013. Data aktualizovala firma GEOREAL spol. s r.o.

V červenci 2013 data ÚKM převzal Katastrální úřad pro Jihočeský kraj. Další aktualizace ÚKM probíhají přímo na jednotlivých katastrálních pracovištích v Jihočeském kraji.

V listopadu 2013 byla krajským úřadem převzata první aktualizace ÚKM od Katastrálního úřadu Jč. kraje. Data měla platnost k 1. 11. 2013.

V lednu 2014 byla část účelové katastrální mapy Jč. kraje naimportována do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. K 28. 2. 2014 bylo v RÚIAN 50 katastrálních území v územní působnosti katastrálního pracoviště Prachatice.

Ke stažení: Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje (PDF, 0,5 MB)