Studie k prověření alternativního vedení trasy 400 kV Kočín - Mírovka

 

V rámci dohody uzavřené mezi Krajským úřadem Jihočeského kraje a Ministerstvem kultury v roce 2011 se Krajský úřad Jihočeského kraje zavázal v rámci 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje prověřit alternativní vedení koridoru záměru VVN 400kV Kočín – Mírovka tak, aby byly minimalizovány negativní dopady ve vztahu k zájmům památkové péče a koridor byl veden mimo území Soběslavských blat. Předmětem této studie je tak posouzení původní trasy vymezené v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje s variantními trasami navrženými Ministerstvem kultury.

 

Studie k prověření alternativního vedení trasy 400 kV Kočín - Mírovka (Ostatní podklady)