Vazby mezi prevencí povodňových rizik a cestovním ruchem

 

Předmětem studie „Vazby mezi prevencí povodňových rizik a cestovním ruchem“ je identifikace stávající i navrhované infrastruktury pro vodní turistiku se zaměřením na přistávací místa (přístavy, přístaviště, vývaziště) a vybraná ubytovací zařízení (tábořište, kempy, rekreační střediska) ve vazbě na vodní toky Vltava, Otava a Lužnice na území Jihoceského kraje, zhodnocení míry ohrožení této infrastruktury povodněmi, posouzení její dopravní dostupnosti, dostupnosti navazující občanské vybavenosti a atraktivit cestovního ruchu a v neposlední řadě vyhodnocení rozvojových potenciálů jednotlivých lokalit této infrastruktury.

Studie Vazby mezi prevencí povodňových rizik a cestovním ruchem byla pořízena za finanční podpory projektu LABEL.

 

Vazby mezi prevencí povodňových rizik a cestovním ruchem (Ostatní podklady)