Pracovní skupina ÚAP v Jihočeském kraji

 

Pracovní skupina ÚAP v Jihočeském kraji

 

Pracovní skupina pro pořizování územně analytických podkladů na území Jihočeského kraje byla ustanovena aktualizovanou dohodou mezi ředitelem krajského úřadu a tajemníky jednotlivých městských úřadů obcí s rozšířenou působností dne 28. listopadu 2014. Členy pracovní skupiny jsou zástupci krajského úřadu a pořizovatelé ÚAP z úřadů územního plánování. Dohodu včetně náplně činnosti této skupiny je možné si prohlédnout v přiloženém dokumentu.

Pro účely koordinace a metodického vedení úřadů územního plánování při pořízení územně analytických podkladů v Jihočeském kraji byla zřízena e-mailová konference s adresou uap@kraj-jihocesky.cz.

Dohoda ÚAP (v původním znění příloh) ... ke stažení ZDE

Aktuální přílohy č. 1 a 2 (ve znění změny č. 7) ... ke stažení ZDE

Rozdělení sledovaných jevů mezi pracovníky KÚ (stav k 31.7.2019) ... ke stažení ZDE