Územní studie průmyslové zóny letiště České Budějovice

 

Cílem pořízení územní studie je prověřit možnosti dopravního napojení letiště České Budějovice a možnosti využití přilehlých ploch k letišti. Její součástí je urbanistické řešení – vymezení ploch nezbytných pro provoz letiště, spojených s provozem letiště a přidružených ploch včetně prostorového uspořádání a stanovení podmínek pro způsob využití. Územní studie je zpracována ve dvou variantách v dlouhodobém a krátkodobém výhledu zejména z hlediska dopravního řešení.


Územní studie je zapsána v centrální evidenci územně plánovací činnosti krajů vedené Ústavem územního rozvoje.

 

Územní studie průmyslové zóny letiště České Budějovice (Územní studie)