13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o pořízení a zpracování návrhu 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na svém zasedání dne 19. 10. 2023 pod usnesením č. 344/2023/ZK-29.

Předmět 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje:

13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje upřesňuje podmínky ploch již vymezených Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, pro nové jaderné zdroje pod kódem KP38, jejichž využití bylo konkretizováno pro dostavbu 3. a 4. bloku elektrárny Temelín, tak, aby umožnily výstavbu nových jaderných zdrojů také v podobě malých a středních modulárních reaktorů, a již vymezenou plochu KP38 rovněž rozšiřuje. V souvislosti s vymezením této plochy je rovněž vymezen koridor pro vyvedení výkonu z nových jaderných zdrojů do elektrické stanice Kočín a jsou upraveny podmínky využití souvisejících dopravních staveb. Dále je návrhem 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje upravováno vymezení plochy Ee35 (rozšíření plochy stávající elektrické stanice Kočín) a Ee42 (vyvedení výkonu a vedení ZVN a VVN do rozvodny Kočín).

Veřejné projednání návrhu 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje se uskuteční dne 8. března 2024 od 14:00 v Kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje č. dv. 2.010 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích. Stanoviska, námitky a připomínky lze uplatnit písemně do 7 dnů od veřejného projednání.

 

 

KP.38 rozšíření, Ee35 a Ee42

Řeší rozvojovou plochu mezinárodního a republikového významu KP38 Temelín,

rozšíření rozvodny Kočín a vedení výkonu a vedení ZVN a VVN.

 

 

 

 

13. aktualizace Zásad územního rozvoje (Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje)