4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

4. aktualizace ZÚR JČK je zpracována na základě zprávy o uplatňování, která byla projednána a schválena dne 22. září 2016 usnesení č. 404/2016/ZK-25.

Společné jednání o návrhu 4. aktualizace a projednání hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s dotčenými orgány a sousedními obcemi proběhlo dne 15. října 2019. O výběru variant rozhodlo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 20. února 2020 pod usnesením č. 15/2020/ZK-26.

Veřejné projednání návrhu 4. aktualizace se uskutečnilo dne 10. května 2022. Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 14. 12. 2023 usnesením č. 435/2023/ZK-31 rozhodlo s ohledem na veřejné zájmy o rozdělení 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na 4a. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, která byla následně zastupitelstvem kraje usnesením č. 436/2023/ZK-31 vydána, a dále na 4b. a 4c. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, které řeší záměry vyžadující další projednání.

 

 

4. aktualizace Zásad územního rozvoje (Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje)