9. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o pořízení a zpracování návrhu 9. aktualizace Zásad územního rozvoje na svém zasedání dne 24. února 2022 pod usnesením č. 25/2022/ZK-14. Důvodem pořízení je vyčlenění několika záměrů ze 4. aktualizace Zásad územního rozvoje, u které nelze v současné době s jistotou určit termín vydání. Tyto záměry budou rychleji zahrnuty do platné územně plánovací dokumentace a bude moci následovat příprava investic.


Předmětem 9. aktualizace jsou záměry:

  • D7/7.2 – severní silniční spojka České Budějovice
  • D37/5 – obchvat městyse Dolní Bukovsko
  • D90 - silnice II/163  
  • Ee8 – VVN 110 kV Těšovice - Volary

O vydání aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje rozhodlo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 16. června 2022 usnesením č. 221/2022/ZK-18.

 

9. aktualizace Zásad územního rozvoje (Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje)