Data ze ZÚR Jihočeského kraje (Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje)

 

Data ze zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

 

Vektorová geodata ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (data ze ZÚR) jsou tvořena v měřítku 1 : 100 000 a souřadnicovém systému S-JTSK (EPSG:5514). Obsahem jsou plochy a koridory nadmístního významu (dopravní a technická infrastruktura, ÚSES, apod.) vymezené v ZÚR. Soulad záměru vymezeného v datech ze ZÚR s podrobnější dokumentací (územní plán, regulační plán, dokumentace pro umístění stavby apod.) je nutno vždy posuzovat v měřítku, v kterém byly data ze ZÚR vydány.

Data ze ZÚR s metadaty jsou dostupné ke stažení ve formátech SHP (ESRI Shapefile), FGDB (ESRI FileGeodatabase), DWG (Autodesk) a DGN (Bentley) a to pod licencí CC0 (Public Domain)

Pro stažení dat beru na vědomí výše uvedené informace.